ORANGE MIRAGE

£2.95

(S)         S. Salmon, C. Smokey Orange, touches of Salmon

Tiret – American – 1970