ORANGE MIRAGE

£3.10

(S)         S. Salmon, C. Smokey Orange, touches of Salmon

Tiret – American – 1970